NEO Personality Inventory

You have not answered a few questions!

OK

آزمون شخصیت نئو (فرم کوتاه 60 سوالی)

شخصیت یک سری از ویژگی های آدمی است که در طول زمان پایدار می ماند. وقتی می گوییم فلانی شخصیت مهربانی دارد منظورمان این است که او در بیشتر زمان ها و تقریبا همیشه مهربان است.

پرسشنامه NEOPI-R یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال ۱۹۸۵ تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد.

این آزمون، فرم کوتاه 60 سوالی می باشد که 5 عامل شخصیت را می سنجد.

پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از : روان نژندی ، برونگرایی ، انعطاف پذیری ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن.

یادتان باشد که معمولا هر چه نمره شما و همسرتان به هم شبیه تر باشد، شما بهتر با هم کنار می آیید. البته مسلما همیشه هم این طور نیست!

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود 15 دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

پیشنهاد می‌شود اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

اکنون آزمون را در آرامش آغاز کنید.

Name and Family name It is necessary to enter your Name and Family name.It is necessary to enter your Name and Family name correctly.
Gender It is necessary to determine your Gender.
E-mail address It is necessary to enter your email Address.It is necessary to enter your email address correctly.
Age It is necessary to enter your Age.Age must be between numbers 13 and 99.
1- من آدم نگرانی هستم. You must also answer this question.

2- من دوست دارم همیشه آدم‌های زیادی دور و برم باشند. You must also answer this question.

3- من دوست ندارم وقتم را با خیال‌بافی هدر بدهم. You must also answer this question.

4- من سعی می‌کنم با دیگران خوش‌رفتار و مودب باشم. You must also answer this question.

5- من لوازم خودم را مرتب و پاکیزه نگه می‌دارم. You must also answer this question.

6- من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می‌کنم. You must also answer this question.

7- من لبخند‌زدن به دیگران و بیرون رفتن با آنها را کار آسانی می‌دانم. You must also answer this question.

8- من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می‌چسبم و ادامه می‌دهم. You must also answer this question.

9- من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم. You must also answer this question.

10- من به خوبی می‌توانم طوری برنامه‌ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند. You must also answer this question.

11- وقتی من زیرِ بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می‌کنم دارم از هم می‌پاشم. You must also answer this question.

12- من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی‌دانم. You must also answer this question.

13- نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است. You must also answer this question.

14- بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می‌دانند. You must also answer this question.

15- من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم. You must also answer this question.

16- من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می‌کنم. You must also answer this question.

17- من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می‌برم. You must also answer this question.

18- من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث برانگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می‌شوند. You must also answer this question.

19- من بیشتر ترجیح می‌دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن‌ها رقابت کنم. You must also answer this question.

20- من سعی می‌کنم وظایفی که بر عهده‌ام هست را با وجدان کار انجام دهم. You must also answer this question.

21- حس می‌کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم. You must also answer this question.

22- من ترجیح می‌دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد. You must also answer this question.

23- خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد. You must also answer this question.

24- معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیب‌جو هستم. You must also answer this question.

25- من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم. You must also answer this question.

26- من بعضی وقت‌ها کاملا احساس بی‌ارزشی می‌کنم. You must also answer this question.

27- من معمولا ترجیح می‌دهم کارها را به تنهایی انجام دهم. You must also answer this question.

28- من معمولا غذاهای جدید و ناآشنا را امتحان می‌کنم. You must also answer this question.

29- من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن‌ها اجازه داده شود می‌خواهند از آدم امتیاز به دست آورند. You must also answer this question.

30- من قبل از شروعِ هر کاری وقت زیادی را تلف می‌کنم. You must also answer this question.

31- من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می‌دانم. You must also answer this question.

32- من اغلب احساس می‌کنم که پر از نیرو و انرژی هستم. You must also answer this question.

33- من به ندرت متوجه می‌شوم که احساساتم در محیط‌های مختلف فرق می‌کند. You must also answer this question.

34- بیشتر مردمانی را که می‌شناسم مرا دوست دارند. You must also answer this question.

35- من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می‌کنم. You must also answer this question.

36- اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می‌شوم. You must also answer this question.

37- من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم. You must also answer this question.

38- من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم. You must also answer this question.

39- بعضی از افراد فکر می‌کنند من آدم سرد و حساب‌گری هستم. You must also answer this question.

40- وقتی به انجام کاری متعهد می‌شوم مردم می‌توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می‌کنم. You must also answer this question.

41- اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی‌رود یا اشتباه از آب در می‌آید احساس دلسردی می‌کنم و می‌خواهم آن را نیمه‌تمام رها کنم. You must also answer this question.

42- من آدم خوش بینی نیستم. You must also answer this question.

43- گاهی وقتی که شعری می‌خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می‌کنم. You must also answer this question.

44- من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی‌انعطافی هستم. You must also answer this question.

45- گاهی آن‌قدری که خودم می‌خواهم، قابل اعتماد نیستم. You must also answer this question.

46- من به ندرت افسرده یا غمگین می‌شوم. You must also answer this question.

47- همه زندگی و کارهای من با سرعت طی می‌شوند. You must also answer this question.

48- من علاقه‌ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم. You must also answer this question.

49- اغلب سعی می‌کنم با فکر و با ملاحظه باشم. You must also answer this question.

50- من آدمِ سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می‌رساند. You must also answer this question.

51- من اغلب احساس درماندگی می‌کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند. You must also answer this question.

52- من شخص بسیار فعالی هستم. You must also answer this question.

53- من خیلی کنجکاوم. You must also answer this question.

54- من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی‌کنم. You must also answer this question.

55- به نظر نمی‌رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم. You must also answer this question.

56- بعضی وقت‌ها من طوری احساس خجالت می‌کنم که دلم می‌خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم. You must also answer this question.

57- من ترجیح می‌دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم. You must also answer this question.

58- من اغلب از بازی کردن با نظریه‌ها و افکار انتزاعی لذت می‌برم. You must also answer this question.

59- اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم. You must also answer this question.

60- من سعی می‌کنم کارهایم در حد عالی باشد.You must also answer this question.